Konkurs Fotograficzno – Literacki ,,Wielcy Polacy na Kujawach’’ rozstrzygnięty!

Rozwijając zainteresowania literackie i fotograficzne uczniów szkół podstawowych, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach zorganizował Konkurs Fotograficzno – Literacki ,,Wielcy Polacy na Kujawach’’. Zadaniem uczestnika było sfotografowanie obiektu historycznego, krajobrazu przyrody mającego związek z wielkim Polakiem na Kujawach oraz  przybliżenie postaci będącej tematem Konkursu. Do konkursu przystąpili […]

„SÓWKI” i „LISKI” zakończyły przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Dzięki przedsięwzięciu dzieci wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki w roku szkolnym 2021/2022. Poprzez realizację wybranych zadań tematycznych poszerzały wiedzę o otaczającym świecie, doskonaliły różnego rodzaju umiejętności.Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych […]

Spotkanie z pisarką Elżbietą Okunowską

7 czerwca 2022 roku gościliśmy w progach naszej szkoły pisarkę, poetkę  p. Elżbietę Okunowską autorkę debiutanckiej powieści „Jak ćmy, jak motyle” oraz tomiku wierszy „Impresje”. Panią Elżbietę Okunowską zaprosiliśmy w ramach działań zespołu humanistów a także w ramach realizowanego w tym roku projektu „Co dalej […]

Ukraińskie nowości w bibliotece szkolnej

Kolejny raz udało się pozyskać do biblioteki książki w języku ukraińskim. Nowości, które trafiły do szkoły zostały wydane przez Fundację Świętego Mikołaja we współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki. Wśród autorek i autorów książek znalazło się wiele poczytnych pisarek i pisarzy ukraińskich. Dziękujemy koordynatorce p. Natalii […]