1. Rada Rodziców Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 11.09.2020r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców. Obecni byli pan Andrzej Polaszek, a także przedstawiciele poszczególnych grup przedszkolnych i klas:

Biedronki Kaja Mazurek
Pszczółki Katarzyna Nadolska
Motylki Aneta Olszewska
Żabki Krzysztofa Maszczyńska
Liski Katarzyna Grudzień
Sówki Marianna Krajewska
1a Zbigniew Kostecki
1b Magdalena Opasik
1c Agata Dybowska
2a Edyta Wszołek
2b Aneta Olszewska
3a Emilia Błaszczyk
3b Dominika Pawłowska
3c Ewa Chojnowska-Mikołajczak
4a Izabela Grzegórska
4b Katarzyna Grudzień
5a Joanna Stanna
6a Magdalena Lewandowska
6b Izabela Grzegórska
6c Anna Krulikowska
7a Ewelina Kwieciszewska
7b Joanna Topolska
7c Barbara Byczek
7d Monika Wojciechowska
7e Ewelina Skwarczyńska
8a Ilona Lewandowska
8b Elżbieta Kotrych
8c Dorota Stępińska

Zebrani dokonali wyboru zarządu Rady Rodziców. W skład Zarządu weszli:

  1. Elżbieta Kotrych – przewodnicząca
  2. Zbigniew Kostecki – z-ca przewodniczącego
  3. Katarzyna Grudzień – sekretarz

      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki. Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jak i działalności Rady Rodziców znajdują  się w teczce w sekretariacie.
Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym obowiązuje składka w wysokości 30 zł od rodziny. Grupy przedszkolne i klasy, które dokonają 100% wpłaty na Radę Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty. Przedszkolaki  i uczniowie objęci zostali ubezpieczeniem w InterRisk składka wynosi 36 zł