Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Osięcinach w roku szkolnym 2023/2024

  1. Zbigniew Kostecki – przewodniczący
  2. Anna Podlewska – Zeszut – v-ce przewodnicząca
  3. Katarzyna Grudzień – sekretarz

Rada Rodziców Przedszkola Komunalnego w Osięcinach w roku szkolnym 2023/2024

  1. Jakub Pomorski – przewodniczący
  2. Katarzyna Olszta-Zielińskav-ce przewodnicząca
  3. Kaja Mazurek – sekretarz

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki. Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jak i działalności Rady Rodziców znajdują  się w teczce w sekretariacie.
Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym obowiązuje składka w wysokości 50 zł od rodziny. Grupy przedszkolne i klasy, które dokonają 100% wpłaty na Radę Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty. Przedszkolaki  i uczniowie objęci zostali ubezpieczeniem w InterRisk składka wynosi 50