O szkole

 

W dziedzinie oświaty Osięciny szczyciły się dobrą bazą. Nowa siedmioklasowa szkoła powszechna pierwszych uczniów przyjęła w 1928 roku. Siedmioklasowych szkół powszechnych nie było w okolicy i należały one jeszcze do rzadkości na Kujawach. Dlatego do szkoły w Osięcinach dzieci dochodziły z wiosek odległych o 7 km.

W burzliwe dzieje polskiej oświaty wpisuje się też historia szkoły w Osięcinach. Istniejąca od 1928 roku placówka przechodziła różne przemiany. Od 1września roku 1999 do 1 września 2017 roku uczęszczały do niej uczniowie do klasy szóstej, by potem kontynuować edukację w 3- letnim gimnazjum. Od 1 września 2017 roku w murach osięcińskiej ośmioletniej już podstawówki zawrzało, bo na skutek kolejnej reformy oświaty przyłączono do niej 6 oddziałów miejscowego gimnazjum. Obecnie w szkole uczy się aż 401 uczniów w 20 oddziałach, pracuje 46 nauczycieli oraz 18 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki jest pan mgr Andrzej Polaszek, a wicedyrektorem pan mgr Andrzej Rosiński. W wyniku połączenia dwóch budynków w jedną placówkę szkoła posiada dziś 2 sale gimnastyczne, dwie sale komputerowe, salę do nauki języków obcych, pracownie przedmiotowe: chemiczną, biologiczną, fizyczną, geograficzną. Uczniowie mogą bezpiecznie spędzać czas w szkolnych świetlicach. Są aż trzy takie pomieszczenia przeznaczone osobno dla młodszych i starszych uczniów. Uczniowie klas starszych mogą też korzystać z czytelni. Dwie biblioteki zapewniają dostęp do różnych źródeł informacji. A Orlik służy rozwijaniu ambicji i talentów sportowych. Uczniowie uczą się samorządności działając w różnych organizacjach. Jest to przede wszystkim Samorząd Uczniowski, ale także Szkolne Koło Caritas, PCK, SKO, Wolontariat.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich uczniów placówka oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych – muzycznych, sportowych, artystycznych, turystycznych. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają zapewniony udział w kołach zainteresowań z różnych przedmiotów: chemii, biologii, fizyki, matematyki, języka polskiego, języka obcego, informatyki. Pozostaje tylko życzyć wszystkim podmiotom – uczniom, rodzicom, nauczycielom wielu sukcesów. Niech ta ośmioletnia placówka oświatowa w Osięcinach kształci dzieci i młodzież na jak najwyższym poziomie, niech będzie ważnym ośrodkiem kulturalnym dla całej gminy.

Nasz Patron

 

mjr Henryk Sucharski

Hymn Szkoły Podstawowej w Osięcinach

I. Ty kryłaś się w sercach upartych,
gdy świtem zaczynał się szturm,
Twe imię pisały eskadry,
Srebrnymi smugami wśród chmur.

Ref. Majorze Sucharski ty wiernie,
Walczyłeś o ziemi tej próg,
My chcemy uwiecznić twe imię,
By każdy z nas uczyć się mógł.

II. Gdy trzeba bywałaś żelazem,
Płomieniem co żarzył się w nas,
Gdy trzeba szłaś borem i lasem,
Świeciłaś nam w nocy bez gwiazd.

III. Gdy orły piastowskie wracały,
Kłaniałaś się czołgom do stóp,
Znów kwiaty witały nas polskie,
Ogrody kwitnące u dróg.

Do zakończenia roku szkolnego

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Nasze obiekty

023-answer-100x100
Dwa budynki i sale gimnastyczne
021-answer-100x100
Boisko Orlik i plac zabaw
034-ebook
Biblioteki i świetlice szkolne
020-answer-100x100
Stołówka szkolna