Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski ,,Poeci  Dzieciom”

22 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Poeci – Dzieciom” – wiersze Wandy Chotomskiej. Celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwianie uczniów na piękno poezji, popularyzacja twórczości tej wybitnej poetki, rozwijanie zdolności recytatorskich, integracja uczniów i współpraca między szkołami.       Do […]

Udział we Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła

  Dnia 22 marca 2023r. uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Osięcinach  udali się pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Hejman, p. Agnieszki Matkowskiej, p. Barbary Rosińskiej, p. Ewy Staniszewskiej, p. Andrzeja Rozpędowskiego na Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Sportowej […]

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21. marca radośnie i hucznie odwołaliśmy zimę i przywitaliśmy upragnioną i długo wyczekiwaną wiosnę.Ten dzień w naszej szkole upłynął pod hasłem samorządności. Uczniowie klas IV-VIII wcielili się bowiem w role nauczycieli i z wielkim zapałem prowadzili zajęcia lekcyjne.Oprócz tego każda klasa przygotowała wyśmienite śniadania, propagując […]

Spotkanie poetyckie w bibliotece

21 marca 2023 roku, w Światowym Dniu Poezji, uczniowie należący do Koła Miłośników Biblioteki mieli przyjemność spędzić czas z poetką regionalną p. Ewą Chrząszcz – Raniszewską, która zaczarowała nas swoją osobą oraz prezentacją ulubionych wierszy i prozy literackiej. Było to kolejne spotkanie z pięknem poezji. […]

Światowy Dzień Poezji

   Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Święto Poezji, która uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”. Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Z tej okazji, […]