WARSZTATY Z RODZICAMI

W ramach działań profilaktycznych odejścia od nadużywania tabletów, smartfonów a propagowania poprawnych form spędzania czasu wolnego w dniach 7- 9 grudnia 2022 r. w wszystkich grupach przedszkolnych zorganizowane zostały warsztaty kreatywne z rodzicami. Dzięki wsparciu GOPS otrzymaliśmy materiały kreatywne do ich realizacji. Działania te miały […]