Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski ,,Poeci  Dzieciom”

22 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Poeci – Dzieciom” – wiersze Wandy Chotomskiej. Celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwianie uczniów na piękno poezji, popularyzacja twórczości tej wybitnej poetki, rozwijanie zdolności recytatorskich, integracja uczniów i współpraca między szkołami.       Do […]

Udział we Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła

  Dnia 22 marca 2023r. uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Osięcinach  udali się pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Hejman, p. Agnieszki Matkowskiej, p. Barbary Rosińskiej, p. Ewy Staniszewskiej, p. Andrzeja Rozpędowskiego na Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Sportowej […]