FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW”

28 maja 2021 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bukiet wiosennych kwiatów”. Konkurs adresowany był do dzieci 3-6-letnich oraz uczniów klas I.Celem konkursu było:– zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów– rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości– pobudzanie  twórczej ekspresji i kreatywności dzieci– rozwijanie umiejętności współdziałania– integrowanie […]

Szkolny Turniej Warcabowy

W naszej szkole odbyły się rozgrywki turnieju warcabowego.Celem turnieju była:• popularyzacja gry warcaby wśród uczniów naszej szkoły,• zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu,• wyłonienie talentów warcabowych,• wspaniała zabawa, ćwiczenie bystrości i spostrzegawczości.. W turnieju brali udział uczniowie klas II – III. Po emocjonujących rozgrywkach mistrzem […]

Matematyka w przyrodzie

Dnia 21 maja 2021r. odbył się drużynowy szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy pod hasłem „Matematyka w przyrodzie”. Celem konkursu było wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz pogłębianie wiedzy  matematyczno – przyrodniczej. Konkurs skierowany był dla uczniów klas pierwszych. Zadaniem […]

Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

24 maja rozpoczęliśmy Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”Celem akcji jest zachęcanie do regularnego czytania dzieciom oraz promowanie wartościowej literatury, w tym roku polskiej. Nasza biblioteka ,jak zawsze, włącza się do obchodów. 24 maja rozpoczęliśmy  codzienne spotkania czytelnicze w grupach przedszkolnych  zaś […]

Egzamin trwa …

W dniach 25-27 maja trwają egzaminy ósmoklasisty. We wtorek uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego. Składał się on z dwóch części. W pierwszej zdający mieli do rozwiązania test, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Ósmoklasiści musieli poradzić sobie m. in. z interpretacją fragmentów “Pana […]