28 maja 2021 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bukiet wiosennych kwiatów”. Konkurs adresowany był do dzieci 3-6-letnich oraz uczniów klas I.
Celem konkursu było:
– zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów
– rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości
– pobudzanie  twórczej ekspresji i kreatywności dzieci
– rozwijanie umiejętności współdziałania
– integrowanie dzieci/uczniów.
Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przez dzieci wspólnej przestrzennej pracy plastycznej w czasie zajęć/lekcji pod kierunkiem nauczyciela.
 Z zaproszenia do udziału w konkursie skorzystały wszystkie grupy/klasy. Każda z wykonanych prac jest piękna i wyjątkowa. Praca komisji była bardzo trudna. Po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac, zwracając uwagę na kryteria konkursowe:
– wkład pracy dzieci
– pomysłowość
– walory artystyczne
– estetyka
– materiał użyty do wykonania pracy.
Komisja  w składzie:
Polaszek Zofia, Siarkowska Aleksandra, Skonieczna Małgorzata, Trawińska Agnieszka postanowiło przyznać 3 wyróżnienia:
– klasie I b
– grupie „LISKI” – dzieci 6-letnie
– grupie „ŻABKI” – dzieci 5-letnie
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zostały uroczyście wręczone wszystkim uczestnikom 31 maja 2021r.
Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły/przedszkola. Gratulujemy talentu, pomysłowości i pracowitości wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.
Organizatorzy:
Agata Kazimierczak
Justyna Mazurek