Informacja dotycząca półkolonii letnich

W dniach 16-20.08 oraz 23-27.08 w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbędą się półkolonie letnie. Rodzic lub opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia zgody uczestnictwa oraz podpisanie regulaminu półkolonii. Wyżej wymienione dokumenty prosimy dostarczyć do dnia rozpoczęcia półkolonii. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach prosimy […]