Witamy gorąco...

 

O nas

… kochane dzieci i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, że trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie w Naszym Przedszkolu.

Mamy ogromną nadzieję, że informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej przybliżą Państwu profil przedszkola oraz jego działalność, program i bogatą ofertę edukacyjną.

Wszystkiego, co naprawdę
powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…

Fulghum Robert

shape

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

Projekt edukacyjny „Przedszkolaki dla Niepodległej”

Koordynator: Greta Monika Szelągowska

Cele zajęć to:

  • Rozbudzanie wśród dzieci postaw patriotycznych i szacunku do symboli narodowych.

Program edukacyjny Mały Przyrodnik

Koordynator :Greta Monika Szelągowska

Cel główny:

  • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go , dostrzeganie jego piękna oraz umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu .
Innowacja „Bawimy się głoskami – ładnie wymawiamy, język, buzię mamy”

Koordynatorzy:
Aleksandra Siarkowska
Elżbieta Czapska

 

Cel główny:

  • Stymulowanie rozwoju mowy pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym oraz rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Koordynator : Dagmara Byczek

Cel główny:

  • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Innowacja „Radosny przedszkolak”

Koordynator: Monika Gromadzka

Cel główny:

  • Zmniejszenie napięć emocjonalnych związanych z adaptacją w nowym środowisku przedszkolnym dzieci i ich rodziców oraz wspieranie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie sytuacji zabawowych i dostarczanie różnorodnych bodźców zmysłowych.
Innowacja „Od przedszkolaka do kujawiaka”

Koordynatorzy:
Magdalena Majchrzak

 

Cel główny:

  • Zapoznanie z tradycjami , tańcami ludowymi, obrzędami i potrawami regionu Kujaw, uwrażliwienie na folklor poprzez udział w zespole Przedszkolne Kujawiaczki.

ODŁĄCZ SIĘ.POŁĄCZ SIĘ

Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej.

Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne , na jakie obecnie narażone są dzieci, już od najmłodszych lat e-uzależnienia, uświadamiając, poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i dając wsparcie.

Kampania ma na celu:

  • szeroką promocję dobrej, pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny;
  • uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci;
  • pokazanie rodzicom, jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem.

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia posiada doświadczenie w tego typu programach, ma za sobą wiele lat działań w walce z e-uzależnieniami oraz wspieranie zdrowia psychicznego dzieci.

FAST Heroes

Program FAST Heroes uczy rozpoznawać objawy udaru mózgu, którego mogą doznać osoby starsze podczas wspólnych chwil z wnukami. Symptomy te są tak charakterystyczne, że może to zrobić każdy, nawet kilkuletnie dziecko.