Dnia 21 maja 2021r. odbył się drużynowy szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy pod hasłem „Matematyka w przyrodzie”. Celem konkursu było wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz pogłębianie wiedzy  matematyczno – przyrodniczej. Konkurs skierowany był dla uczniów klas pierwszych. Zadaniem uczestników było obliczanie, rozwiązywanie rebusu, szyfrogramu, labiryntu oraz udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. wicedyrektor Ewa Martwicka, p. Agnieszka Matkowska, p. Małgorzata Mentlewicz.

Największą liczbę punktów uzyskała drużyna:

I miejsce klasa 1b w składzie: Bączkiewicz Adrianna, Izydorska Lena, Opłatkowski Filip

II miejsce klasa 1c w składzie: Dybowska Anna, Łukomski Patryk, Sobczyńska Michalina

III miejsce klasa 1a w składzie: Jabłońska Alicja, Kłonowski  Mateusz, Ziółkowska Nadia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Aneta Wojtkowska, Agnieszka Domańska