W dniach 25-27 maja trwają egzaminy ósmoklasisty. We wtorek uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego. Składał się on z dwóch części. W pierwszej zdający mieli do rozwiązania test, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Ósmoklasiści musieli poradzić sobie m. in. z interpretacją fragmentów “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W drugiej części należało napisać wypracowanie: opowiadanie lub rozprawkę.
Dzisiaj drugi dzień egzaminów. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej zmierzyli się z matematyką. Ósmoklasiści mieli do rozwiązania 19 zadań podzielonych na dwie grupy: 15 zamkniętych i 4 otwarte. Było trochę geometrii, ułamki i zadania typu “prawda – fałsz”. Czy zadania były trudne? Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie poradzili sobie świetnie. A jutro życzymy powodzenia na ostatnim egzaminie – z języka angielskiego!
Trzymamy kciuki!