Dnia 22 marca 2023r. uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Osięcinach  udali się pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Hejman, p. Agnieszki Matkowskiej, p. Barbary Rosińskiej, p. Ewy Staniszewskiej, p. Andrzeja Rozpędowskiego na Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Sportowej OSiR.
Wyjazd był okazją do poznania oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji do włocławskich szkół ponadpodstawowych.  Odwiedzając stoiska wystawowe  uczniowie spotkali się z nauczycielami i uczniami, w tym naszymi absolwentami. Otrzymali foldery informacyjne, materiały reklamujące szkoły.
Mamy nadzieję, że udział w targach pomoże ósmoklasistom w wyborze zgodnej z predyspozycjami, dalszej ścieżki kształcenia.

Agnieszka Matkowska, Barbara Rosińska