22 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Poeci – Dzieciom” – wiersze Wandy Chotomskiej. Celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwianie uczniów na piękno poezji, popularyzacja twórczości tej wybitnej poetki, rozwijanie zdolności recytatorskich, integracja uczniów i współpraca między szkołami.      
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morzycach, Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach.                                                                          
Komisja w składzie: p. Elżbieta Kłosińska, p. Sławomira Piernik, p. Barbara Panfil dokonała oceny recytacji i wyłoniła następujących laureatów:
w kategorii klas I
I miejsce – Oliwia Roszak ze SP w Płowcach
II miejsce – Liliana Główczewska z ZSP w Osięcinach
III miejsce – Nadia Piotrowska z ZSP w Morzycach
wyróżnienie – Hanna Wrzesińska z NSP w Pocierzynie                        

w kategorii klas II
I miejsce- Aleksandra Nenczak ze SP w Płowcach                                                                                                                              
II miejsce ex aequo – Alicja Sobieraj z ZSP   w Osięcinach, Jakub  Tomaszewski z NSP  w Pocierzynie                        
III miejsce- Jacek Urbański z ZSP w Osięcinach
wyróżnienie – Zuzanna Rosińska z ZSP w Morzycach                                     

w kategorii klas III
I miejsce – Alicja Jabłońska z ZSP w Osięcinach
II miejsce- Anna Dybowska z ZSP w Osięcinach
III miejsce –  Szymon Wojewoda z ZSP w Morzycach
wyróżnienie – Wojciech Rosiński z SP w Płowcach

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy konkursu zwiedzili bibliotekę i świetlicę. Wiele radości sprawił im pobyt w sali sensorycznej, magiczny dywan i sala zabaw z kulkami. Była to okazja do integracji dzieci z pobliskich szkół.                                
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział, a nauczycielom za wspaniałe przygotowanie uczniów.                                  
Dziękujemy również Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody książkowe dla laureatów.

Organizatorki:
K. Simińska, A. Domańska, A. Siarkowska, Z. Polaszek