Rozwijając zainteresowania literackie i fotograficzne uczniów szkół podstawowych, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach zorganizował Konkurs Fotograficzno – Literacki ,,Wielcy Polacy na Kujawach’’. Zadaniem uczestnika było sfotografowanie obiektu historycznego, krajobrazu przyrody mającego związek z wielkim Polakiem na Kujawach oraz  przybliżenie postaci będącej tematem Konkursu.

Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących szkół:

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach.

Liczba nadesłanych prac 25.

Konkurs został rozstrzygnięty 06.06.2022r. przez komisję w składzie:

– Wanda Głowacka – polonistka,

– Sebastian Jóźwiak – fotograf.

Oto wyniki:

I miejsce

Adam Wszołek –  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach

II miejsce

Jan Jędrzejewski – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach

III miejsce

Alicja Kowalska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie

Wyróżnienia: Wiktoria Biesiada i Karolina Kwiatkowska – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach

Gratulujemy! Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej mieszczącej się w holu na I piętrze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Osięcinach.

Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim, dzięki którym Konkurs mógł się odbyć: dyrekcji ZSP w Osięcinach, uczestnikom Konkursu i ich opiekunom, członkom Komisji Konkursowej oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Organizatorzy: Anna Jezierska, Andrzej Rosiński