Dzięki przedsięwzięciu dzieci wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki w roku szkolnym 2021/2022. Poprzez realizację wybranych zadań tematycznych poszerzały wiedzę o otaczającym świecie, doskonaliły różnego rodzaju umiejętności.
Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu.  Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny” a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.
Projekt poruszał ważne dla wieku przedszkolnego tematy i wniósł ciekawe pomysły do realizacji.  Zdobyliśmy certyfikat dla naszego przedszkola, jako placówki realizującej projekt. Certyfikat otrzymały również panie nauczycielki oraz koordynator projektu.
Zapraszamy do krótkiej galerii zdjęć.