Pierwsza pomoc przedmedyczna – uczymy się pomagać

W czwartek, 26 stycznia, uczniowie klas VIII naszej szkoły mieli okazję zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Zajęcia były prowadzone w sposób pokazowy – uczniowie mieli okazję czynnie w nich uczestniczyć. Dodatkowo omówiono tryb postępowania w sytuacji zagrożenia: jak wzywać pomoc lub kogo powiadamiać.Zajęcia […]

Dzień Babci i Dziadka

Tak wiele zawdzięczamy naszym Babciom i Dziadkom, dlatego warto uczcić ten dzień w szczególny sposób. Są to święta, które dają naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, wnuczęta mogą okazać swój szacunek. W styczniu 2023r. odbyło się wiele spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, […]

Zimowe ćwiczenia oddechowe i zabawy artykulacyjne

Podstawą poprawnej wymowy jest dobry oddech oraz sprawna buzia i język. Celem ćwiczeń oddechowych jest wykształcenie u dziecka prawidłowego toru oddechowego wydłużenie i wzmacnianie toru oddechowego. Poprawne oddychanie jest ważną czynnością dla procesu mówienia, dla poprawnego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Takie oddychanie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, […]