W czwartek, 26 stycznia, uczniowie klas VIII naszej szkoły mieli okazję zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Zajęcia były prowadzone w sposób pokazowy – uczniowie mieli okazję czynnie w nich uczestniczyć. Dodatkowo omówiono tryb postępowania w sytuacji zagrożenia: jak wzywać pomoc lub kogo powiadamiać.
Zajęcia przeprowadziła pani Janina Kowalska – instruktor terenowy PCK z Zarządu Rejonowego w Radziejowie.

Organizatorzy