Pomagamy dzieciom w Libanie

Od kilku lat w Republice Libańskiej panuje głęboki kryzys gospodarczy. Spada wartość funta libańskiego, rośnie inflacja. Gwałtownie rosną ceny podstawowych artykułów spożywczych oraz paliw. Sytuację pogarszają niedobory energii, pandemia Covid-19 oraz ok.1,5mln uchodźców z Syrii. Trwającą pandemia zwielokrotniła ilość ubogich. Według danych ONZ (z listopada […]

Półkolonie zimowe

Po dwóch turnusach półkolonii zimowych w doskonałych humorach zakończyliśmy ferie zimowe. Nasza szkoła przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osięcinach przygotowali szereg atrakcji. W programie odbyły się m.in. zajęcia warsztatowe, karaoke, wyjazdy do kina, sali zabaw, na basen i […]