Po dwóch turnusach półkolonii zimowych w doskonałych humorach zakończyliśmy ferie zimowe. Nasza szkoła przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osięcinach przygotowali szereg atrakcji. W programie odbyły się m.in. zajęcia warsztatowe, karaoke, wyjazdy do kina, sali zabaw, na basen i kręgielni. Zajęcia profilaktyczne, w których brali udział uczniowie miały formę zabaw oraz warsztatów. Półkolonie były bardzo radosną i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci naszej szkoły.