Od kilku lat w Republice Libańskiej panuje głęboki kryzys gospodarczy. Spada wartość funta libańskiego, rośnie inflacja. Gwałtownie rosną ceny podstawowych artykułów spożywczych oraz paliw. Sytuację pogarszają niedobory energii, pandemia Covid-19 oraz ok.1,5mln uchodźców z Syrii. Trwającą pandemia zwielokrotniła ilość ubogich. Według danych ONZ (z listopada 2021r.) ok. 80% mieszkańców Libanu żyje poniżej granicy ubóstwa. Ponad jedna trzecia osób dorosłych nie ma pracy. Jak podaje Światowy Program Żywnościowy ONZ co czwarty mieszkaniec Libanu, pozbawiony środków do życia cierpi z powodu niedożywienia lub głodu. Z każdym dniem przybywa osób potrzebujących wsparcia i pomocy, dlatego celem Polskiego Kontyngentu Wojskowego służącego w Libanie jest rozpoznawanie potrzeb lokalnej społeczności, które bez współudziału organizacji pożytku publicznego nie byłoby możliwe. Od kilku lat żołnierze PKW UNIFIL służący w Libanie pomagając tamtejszej ludności wprowadzając w czyn znaki chrześcijańskiej caritas.

    W październiku 2021r. dowódca IV zmiany PKW UNIFIL, za pośrednictwem księdza kapelana, zwrócił  się z prośbą do Szkolnego Koła Caritas w Osięcinach, o  zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych na rzecz pomocy humanitarnej dla dzieci uczęszczających do szkół publicznych i prywatnych z rejonu odpowiedzialności PKW UNIFIL. Uczęszcza do nich w sumie 3500 uczniów.

   Z zaangażowaniem włączyliśmy  się w akcję pomocy dla uczniów z Libanu i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach zorganizowaliśmy zbiórkę przyborów szkolnych, słodyczy dla tamtejszych uczniów. Społeczność naszej szkoły jak zawsze okazała wielką życzliwość i chęć pomocy potrzebującym. Zebraliśmy192 kg artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek, które wysłaliśmy do Libanu. Dzięki pomocy polskich żołnierzy trafiły one do uczniów ze Szkoły Świętej Rodziny w miejscowości Alma As Shaab. Wysłane przez nas paczki zostały z wdzięcznością przyjęte przez społeczność tamtejszej szkoły.

   Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dla uczniów z Libanu.

Agnieszka Matkowska