Sprzątanie Świata 2023

       15 września uczniowie klas V, VI, VII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej “Sprzątanie świata”. Głównym celem przedsięwzięcia  było rozbudzenie świadomości ekologicznej  i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  […]