15 września uczniowie klas V, VI, VII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej “Sprzątanie świata”. Głównym celem przedsięwzięcia  było rozbudzenie świadomości ekologicznej  i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna   zbiórka  śmieci,  lecz zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.
       “Sprzątanie Świata” rozpoczęto pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz zapoznano z  głównym  celem akcji. Dzieci sprzątały teren wokół stadionu i  część lasu. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie. Na koniec uczniowie otrzymali nagrodę w postaci poczęstunku przygotowanego przez Urząd Gminy i Leśnictwo Osięciny. Uczestnicy akcji mogli odpocząć w czystym i przyjemnym otoczeniu lasu. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.