OTWARCIE SALI TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W dniu 16 maja br. odbyło się otwarcie Sali Terapii Integracji Sensorycznej przez Pana Dyrektora Andrzeja Polaszka, w obecności terapeutów oraz dzieci. Celem przedsięwzięcia było wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki oraz zapewnienie specjalistycznych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji różnorodnych dysfunkcji borykają […]