Przyczyną specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) są dysfunkcje wzrokowe, słuchowe i ruchowe oraz ich wzajemna koordynacja. Stąd istotna jest profilaktyka  dysleksji, która polega na usprawnianiu obszarów mózgu odpowiedzialnych za percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację uwagi. W ten sposób, w wielu przypadkach, można zapobiec niepowodzeniom szkolnym.
W październiku, co tydzień, w Szkole Podstawowej w Osięcinach,odbywały się zajęcia dla uczniów klas III z zakresu profilaktyki dysleksji. Prowadziły je: p. Agnieszka Matkowska i p. Aleksandra Siarkowska. W ten sposób po raz kolejny uczciliśmy obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który obchodzony był w dniach 2-6.10.2023r. pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.

Przez cały miesiąc trzecioklasiści z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych działaniach. Były to: gry planszowe o tematyce ortograficznej, łamigłówki i zagadki ortograficzne. Zabawy interaktywne na „Magicznym dywanie” rozwijające koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo – ruchową. Interesującym doświadczeniem były zajęcia w sali sensorycznej, podczas których uczniowie wykonywali ćwiczenia stymulujące zmysł dotyku, wzroku,słuchu i równowagi.

Agnieszka Matkowska, Aleksandra Siarkowska