Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Osięcinach wraz z organizatorami
serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału w VIII edycji Konkursu Piosenki Angielskiej, który odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. 
Wzór zgody dla uczestników oraz więcej informacji w załączniku.