„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu.”

Olga Tokarczuk

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękując za trud wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia, pragniemy złożyć wszystkim pracownikom oświaty życzenia wszelkiej pomyślności. Życzymy, aby Państwa praca dawała poczucie spełnienia i społecznego uznania oraz była powodem do dumy.

Rada Rodziców