„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się- między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty”
Cyprian Kamil Norwid

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
całej społeczności szkolnej pragniemy złożyć życzenia wszystkiego,
co dobre i piękne.
Niechaj służy Wam zdrowie, a w sercach gości
miłość, radość i nadzieja.
Oby nadchodzący Nowy Rok spełnił marzenia,
a każdy jego dzień niósł optymizm, siłę wiary i ludzką życzliwość.

Rada Rodziców