W szkole omawiane były zajęcia z zakresu ekologii dotyczące segregacji odpadów. Przeprowadzana była także pogadanka uświadamiająca szkodliwość spalania  odpadów
w paleniskach domowych. Nie zabrakło zajęć związanych ze sposobem segregacji odpadów oraz recyclingiem. Przeprowadzono w klasach warsztaty: „Co da się zrobić ze śmieci?”.
 Z pomocą rodziców w domu powstały cudne eko – różności  od robocików, po zabawki, zwierzątka, a nawet gry. Kolejnym ważnym punktem projektu było wykonanie w grupach plakatów Ziemi czystej i zanieczyszczonej. Z odrysowanych dłoni pierwszaków powstały „Zielone płuca Ziemi”. Efekty tych prac można podziwiać na korytarzu szkolnym.

W ramach projekty uczniowie byli na wycieczce w Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Tam w ciekawy sposób, poprzez zajęcia praktyczne,  poszerzyli swoją wiedzę na temat segregacji śmieci. Poznali rodzaje i kolory pojemników oraz dlaczego należy je segregować odpady. Uczestniczyli w warsztatach, gdzie samodzielnie mogli ozdobić ekologiczne torby, które zabrali ze sobą do domów.

Uczniowie klasy 1b i 1c odbyli wycieczkę terenową po okolicy. Wyposażeni w worki na śmieci i rękawiczki z radością sprzątali najbliższy teren przy szkole. Z ogromnym zaangażowaniem przystąpili to klasowych turniejów wiedzy „ Jak segregować odpady” oraz quizu „Ziemia naszym domem.” Bez problemu poradzili sobie z zagadkami  i zadaniami praktycznymi. Z radością grali w gry podłogowe.

 Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali dla swoich rodzin torby wielokrotnego użytku oraz ulotki zawierające kilka ważnych pytań związanych z ekologią. Działania te ukierunkowane są na uświadomienie zagrożeń i ochronę środowiska naturalnego w trosce o naszą Planetę.

Uczniowie klas z wielkim zaangażowaniem brali udział w akcjach i zajęciach dotyczących ekologii. Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą dzielili się z rodzicami. Projekt możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony i zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego. Podczas spacerów, zabaw uczniowie coraz częściej zwracają uwagę na ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję, że świadomość ekologiczna dzieci będzie rosła razem z nimi również przy okazji kolejnych akcji i projektów.