Regulamin 11. edycji Szkolnego Konkursu na Rodzinną Szopkę  Bożonarodzeniową

 1. Organizatorzy

Zofia Polaszek, Agnieszka Matkowska, Irena Zakrzewska

 • Cele konkursu
 • Kultywowanie  tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
  i narodowej
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
 • Tematyka konkursu

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie, wspólnie z rodziną, przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia.

 • Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę przestrzenną – szopkę bożonarodzeniową, wykonaną w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina.
 • Istotne, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia,
  a praca ma być wykonana własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur itd.). Zachęcamy do tworzenia szopki przez całą rodzinę.
 • Autor pracy podaje następujące dane: imię i nazwisko, klasa.
  • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do 01.12.2023r. 
  • Szopki dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
  • Wszystkie szopki bożonarodzeniowe  zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów.
  • Organizatorzy poinformują uczniów o wynikach konkursu. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
  • Wszystkie prace zostaną nagrodzone punktami dodatnimi z zachowania
  • Komisja Konkursowa nagrodzi trzy najpiękniejsze prace. Nagrody
  • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie
 • Komisja Konkursowa oceniać będzie według kryteriów
 • zgodność z tematem, nawiązanie do tradycji
 • ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, dobór materiałów, oryginalność) 
 • własnoręczne, rodzinne wykonanie szopki (nie umieszczamy gotowych figur itd.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy