Rusza II edycja Szkolnego Konkursu Literackiego o Pióro Dyrektora Szkoły!

Szkoła Podstawowa w Osięcinach im. mjra Henryka Sucharskiego zaprasza do udziału w Konkursie Literackim o Pióro Dyrektora Szkoły. Zachęcamy do pracy twórczej zainspirowanej twórczością Wisławy Szymborskiej- noblistki, Patronki Roku 2023.

CELE KONKURSU

 1. Propagowanie twórczości Wisławy Szymborskiej.
 1. Rozwijanie zainteresowania językiem polskim.
 2. Pobudzanie wyobraźni i zdolności literackich.

PRZEBIEG  KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VI-VIII naszej szkoły.
 2. Uczeń pisze opowiadanie twórcze inspirowane fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej  ,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…’’ . Uczestnik przygotowuje jedną pracę, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną,o objętości nieprzekraczającej 3 stron wydruku komputerowego formatu A4, czcionka 14, Times New Roman.
 3. Kryteria oceny prac konkursowych:                                                                                                   -zgodność z tematem, formą;                                                                                              -twórcza interpretacja tematu;

-walory literackie:

– oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania;

– bogactwo języka;

– poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna;

– estetyka pracy: marginesy, akapity.

 • Termin składania prac konkursowych:

Prace przyjmują nauczycielki języka polskiego: p. Anna Jezierska , p. Aneta Ratajczyk do 8 grudnia 2023r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej i opublikowane na stronie internetowej  szkoły do dnia 21. 12. 2023 r.
 2. Nagrodami w konkursie są:

I miejscepióro Dyrektora Szkoły;

 – II i III miejsce – nagrody książkowe.

Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy.

 1. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
 2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zmianie.
 3. Dane ucznia przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia biorącego udział w konkursie.

ZAPRASZAMY