Regulamin IX. edycji Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

 1. Cele konkursu
 2. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
 3. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów
 5. Promocja talentów i twórczości uczniów
 • Tematyka konkursu

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia

 • Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną – szopkę bożonarodzeniową, wykonaną z dowolnego tworzywa; przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów naturalnych np.: drewno, słoma, nasiona, sznurek jutowy.
 • Praca może być wykonana z pomocą rodziców.
 • Konstrukcja szopki musi być stabilna. Wszystkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby się nie przesuwały
 • Do szopki należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące dane: imię
  i nazwisko autora szopki, klasa.
 • Czas i miejsce konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  9 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Osięcinach.

 • Komisja Konkursowa oceniać będzie według kryteriów
 • nawiązanie do tradycji
 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki, oryginalność)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zofia Polaszek, Irena Zakrzewska, Agnieszka Matkowska