Regulamin X edycji
Szkolnego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych

 1. Cele konkursu
 2. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
 3. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów
 5. Promocja talentów i twórczości uczniów
 • Tematyka konkursu

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia

 • Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną – szopkę bożonarodzeniową, wykonaną z dowolnego tworzywa; przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów naturalnych np.: drewno, słoma, nasiona, sznurek jutowy.
 • Praca może być wykonana z pomocą rodziców.
 • Konstrukcja szopki musi być stabilna. Wszystkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby się nie przesuwały.
 • Do szopki należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora szopki, klasa.
  • Szopkę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do 2 grudnia 2022r. Szopki dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
  • Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
  • Organizatorzy poinformują uczniów o wynikach konkursu . Informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
  • Wszystkie prace będzie można podziwiać w formie wystawy na korytarzu szkolnym.
  • Wszystkie prace zostaną nagrodzone punktami dodatnimi z zachowania.
  • Komisja Konkursowa nagrodzi trzy najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe.
  •  Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Czas i miejsce konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  8 grudnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Osięcinach.

 • Komisja Konkursowa oceniać będzie według kryteriów:
 • nawiązanie do tradycji
 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki, oryginalność)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

Zofia Polaszek, Agnieszka Matkowska, Irena Zakrzewska