W odpowiedzi na prośbę Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie Szkolne Koło Caritas prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy  na rzecz pomocy humanitarnej dla dzieci uczęszczających do szkół publicznych i prywatnych z rejonu odpowiedzialności  PKW UNIFIL oraz Szkoły Świętej Rodziny w miejscowości Alma As Shaab.
      Dziękujemy wszystkim, którzy już włączyli się to tej akcji. Jeżeli ktoś chciałby przekazać przybory szkolne lub słodycze może je przynieść do swojej klasy lub gabinetu pedagoga (sala 203, budynek ,,gimnazjum”). Zbiórka trwa do 29 października 2021r.

Agnieszka Matkowska