23 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej  w Osięcinach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023, a o godz. 10.30  pożegnanie absolwentów.
     Spotkanie poprowadził dyrektor szkoły pan Andrzej Polaszek. Obecni byli: wicedyrektor pan Andrzej Rosiński, wicedyrektor pani Ewa Martwicka, wójt Gminy Osięciny, przedstawiciele Rady Gminy, Rady Rodziców, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, uczniowie.
     Rozdane zostały nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce (w tym nagrody wójta), osiągnięcia w sporcie, działalność na rzecz biblioteki, wolontariatu oraz Caritas.
     W przemówieniu dyrektor podsumował  dziesięć miesięcy wytężonej pracy. Podkreślił m.in., że: „W kończącym się roku szkolnym uczniowie brali udział w zawodach, konkursach i olimpiadach. Największym sukcesem było osiągnięcie przez Olafa Główczewskiego tytułu laureata w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego.

Tradycyjnie w roku szkolnym uczniowie konfrontowali zdobytą wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, a było ich blisko 100, w tym kolonie letnie w Darłówku, obóz narciarski w Białym Dunajcu, trzydniowa wycieczka do Zatoru, Krakowa i Ojcowa, półkolonie letnie i zimowe oraz wiele bliższych podróży.
     Od września ubiegłego roku udało się przeprowadzić wiele inwestycji i remontów. Do najważniejszych zaliczam:

  1. Wybudowanie wiatrołapu przed wejściem do przedszkola.
  2. Ogrodzenie placu zabaw .
  3. Modernizacja kotłowni(zabudowa okiem, wymiana bramy i drzwi wejściowych, montaż kominów CO)..
  4. Zakup rzutnika, kolumn nagłaśniających, oświetlenia, kurtyny i obicie 150 krzeseł na auli.

     Dyrektor podziękował również wszystkim rodzicom „ za to, że swą postawą pokazują, iż sprawy naszej szkoły są dla nich ważne i bliskie. Cieszę się, że tak dobrze układa się współpraca nauczycieli z rodzicami. Dowodem tego są wspólne akcje i przedsięwzięcia. Drodzy Rodzice, również życzę udanych, a przede wszystkim spokojnych wakacji.
     Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom. Z Waszej inicjatywy realizujemy podstawę programową poprzez różne metody i formy aktywizujące uczniów, opracowujecie i wdrażacie innowacje pedagogiczne oraz różnorodne projekty edukacyjne.
     Dziękuję pracow­nikom szkoły za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie.
     W tym miejscu dziękuję za wieloletnią pracę tym z nas, którzy podjęli decyzję o przejściu na emeryturę – Pani Mariannie Nowak (nauczycielowi historii i EDB), Panu Pawłowi Kamińskiemu (nauczycielowi biologii i chemii) oraz Pani Teresie Kosudzie (pracownikowi  obsługi). Bardzo dziękuję za wieloletnią służbę, bo służbą jest praca dla najmłodszych.
     Życzenia wszystkiego najlepszego dla księdza Michała Laskowskiego, który podjął się trudnego wyzwania, a mianowicie duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej. Pierwszym przystankiem na tej drodze będzie posługa Polakom w okolicach Frankfurtu nad Menem w Niemczech”.
     Szczególne podziękowania Dyrektor skierował do pp. Urszuli i Zbigniewa Polińskich za wspieranie działań szkoły.
     W drugiej części zakończenia roku szkolnego o godz. 10.30 w auli  miało miejsce pożegnanie uczniów klas VIII. Również do nich dyrektor skierował ważne słowa:
„Drodzy Absolwenci. Życzę Wam wytrwałości, odwagi, pięknych marzeń, mądrych celów i ich spełnienia. Niech zatem porażki będą doświadczeniami, marzenia – osiągnięciami mądrze postawionych sobie celów, nauka i praca – przygodą życia, a życie wspaniałą wycieczką w znane, jeśli rozważnie przygotujecie trasę każdego dnia”. 
    
Dyrektor jeszcze raz podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wzorową pracę, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę oraz rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Szczególne ukłony i podziękowania  zostały skierowane  w stronę p. Marty Puszkiewicz za ośmioletnią współpracę w Radzie Rodziców.
     Na zakończenie spotkania wychowawcy klas ósmych przygotowali sentymentalną niespodziankę dla swoich podopiecznych. Wyświetlono slajdy ze zdjęciami z klas młodszych, co wywołało ogólną radość i przywróciło wspomnienia z lat szkolnych.

 

  1. Ratajczyk