19 maja 2021r., uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Osięcinach pod opieką nauczycieli: Barbary Rosińskiej, Jolanty Małeckiej, Agnieszki Matkowskiej, ks. Michała Laskowskiego odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu. To jedna z najstarszych placówek w Polsce, a jej organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy ósmoklasistów o zawodach oraz pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. Młodzież poznała bogatą ofertą szkoły. Pedagodzy opowiadali uczniom o kierunkach kształcenia, zasadach rekrutacji oraz życiu szkoły. Zwiedziliśmy pracownie, warsztaty oraz prowadzone przez szkołę gospodarstwo rolne.
     Serdecznie dziękujemy p. Kazimierzowi Rojewskiemu – dyrektorowi ZSCKR
w Starym Brześciu oraz pedagogom placówki za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Jolanta Małecka
Agnieszka Matkowska
Barbara Rosińska
Ks. Michał Laskowski