W ramach realizacji innowacji “Pisanie i czytanie – niezwykła podróż przez wieki” w holu szkoły została zorganizowana wystawa pod hasłem “Z książką przez epoki”. Celem wystawy jest zapoznanie uczniów z bogatą historią książki, która liczy wiele tysiącleci.
Historia książki jest bardzo długa i ciekawa. Prowadzi nas przez różne epoki i kraje. Książki rozwijały się jednocześnie w różnych miejscach świata. Ze względu na odmienne położenie geograficzne i poziom rozwoju ludności danego terenu, wyglądały odmiennie i tworzone były z różnych materiałów. Dzisiaj jesteśmy w stanie prześledzić drogę od malowideł naskalnych, przez tabliczki na których utrwalano teksty, po kodeks, czyli pierwszą książkę  formie jaką znamy dziś.      
      Aby zobrazować zwiedzającym różnorodność form książki i materiałów pisarskich na przestrzeni wieków, zebrano materiały wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki, książki dostępne w zbiorach biblioteki, pożyczone z biblioteki publicznej oraz z prywatnych kolekcji. Wystawa pokazuje historię pisma i książki od rysunków naskalnych po e-booki. Świat ciągle się zmienia, a wraz z nim pojawiają się nowe pomysły na książki i tworzą się nowe formy relacji miedzy czytelnikiem a ich zawartością.

Koordynatorzy innowacji