Od 6 września 2021 roku do końca maja 2022 roku przez uczniów klasy 2a realizowana była innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna „Z ekologią za pan brat”.

            Głównym celem realizacji innowacji było rozbudzanie u uczniów postawy ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska i zaszczepienie postaw proekologicznych.

W ramach realizacji innowacji uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa i zakładu Plast – Mar w Balczewie, w wycieczce do Osięcińskiego lasu oraz po najbliższej okolicy (łąka i pole podczas, których prowadzono obserwacją ekosystemów z wykorzystaniem lup i lornetek). Uczniowie brali udział  w Akcji Sprzątanie Świata – Polska, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecą” –  podczas, której sprzątali teren wokół szkoły i wykonywali plakaty promujące działania ekologiczne. Odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez Włocławskie Centrum Ekologiczne we Włocławku „Segreguję – zyskuję!” podczas, których uczniowie wykonali ekologiczne torby oraz warsztaty „Zabawki ekologiczne z naturalnych surowców”. Uczestnicy innowacji wykonywali plakaty ukazujące piękno naszej planety Ziemi. Wzięli udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym. W klasie zorganizowano obchody Dnia Ziemi „Teraz pokażemy, co o ekologii wiemy”. Przez cały okres trwania innowacji propagowano aktywne formy wypoczynku m.in. terenowe gry, zabawy zespołowe, zajęcia na boisku szkolnym, boisku Orlik. Dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznych „Woda naszym skarbem”, „Czy właściwie się odżywiamy? Pod hasłem „Książki przyrodniczo – ekologiczne czytamy, wiedzę zdobywamy” odwiedziły bibliotekę. Wykonały albumy „Najpiękniejsze zakątki mojej okolicy” oraz  prace plastyczno-techniczne – Nasza Ziemia, Wiosenna łąka, Kwiaty w naszych ogrodach.

Na zakończenie innowacji uczniowie wspólnie z rodzicami uwiecznili na zdjęciach najpiękniejsze zakątki w swojej okolicy dzięki, którym powstała prezentacja multimedialna „Najpiękniejsze zakątki mojej okolicy”, którą zaprezentowano kolegom i koleżankom oraz rodzicom.

            Poprzez realizację innowacji pedagogicznej uczniowie pogłębili wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących obok, wzbogacili swój słownik, ukształtowali właściwe nawyki i postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Uświadomili sobie znaczenie i piękno najbliższego, otaczającego środowiska naturalnego oraz rozbudzili  potrzeby kontaktu z przyrodą.

Agnieszka Domańska