Dnia 25 października 2023 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Osięcinach odbył się XX Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla ucz. kl. II i III. Głównym celem konkursu było rozwijanie i utrwalanie potrzeb, nawyków czytelniczych oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania. Każdą klasę mogło reprezentować dwóch uczniów, wybranych drogą eliminacji klasowych.                          
W związku z przypadającą w tym roku 70rocznicą śmierci Juliana Tuwima wszyscy uczestnicy konkursu czytali wiersze tego wybitnego poety. Przedstawiciele kl. III otrzymali równocześnie jednakowy fragment tekstu pt. ,,O rybaku i złotej rybce” i przygotowywali się w ciągu 10 minut do jego prezentacji. Następnie zgodnie z ustaloną w drodze losowania kolejnością prezentowali piękne czytanie utworu przed komisją. W wyżej opisany sposób odbywało się również przygotowanie i prezentacja uczniów kl. II, którzy otrzymali wiersz pt. „Pstryk”.                                                                                                         
Oceny umiejętności czytelniczych uczniów dokonywała komisja w składzie: p. Ewa Martwicka, p. Sławomira Piernik i p. Agnieszka Matkowska. Kryteria oceny czytania obejmowały: poprawność, płynność, tempo, intonację oraz wyrazistość.

 Laureatami konkursu zostali:

 *w kategorii klas drugich

I m. Oliwia Kacprzak( kl. 2a)

II m. Liliana Główczewska ( kl. 2a)

III m. Tamara Balcerak ( kl. 2b)

 *w kategorii klas trzecich

 I m. Alicja Włodarska (kl. 3b)

II m. Urbański Jacek (kl. 3a)

III m. Maria Maciejewska ( kl. 3b)

       Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się po zakończonym konkursie. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom składamy podziękowania i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki: K. Simińska, Z. Polaszek, I. Zakrzewska, M. Mentlewicz