Dnia 22 października 2020 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Osięcinach   XVII Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla ucz. kl. II i III. Głównym celem konkursu było rozwijanie i utrwalanie potrzeb, nawyków czytelniczych oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania.

      Każdą klasę mogło reprezentować  3 uczniów, wybranych na drodze eliminacji klasowych. Wszyscy przedstawiciele  kl. III otrzymali równocześnie jednakowy fragment tekstu pt. “120 Przygód Koziołka Matołka” i przygotowywali  się w ciągu 10 minut do jego prezentacji. Następnie zgodnie z ustaloną w drodze losowania kolejnością   prezentowali piękne czytanie tekstu przed komisją. W wyżej opisany sposób odbywało się również przygotowanie  i prezentacja uczniów kl. II. Oceny umiejętności czytelniczych uczestników dokonywała komisja w składzie: p. Ewa Martwicka i Irena Zakrzewska. Kryteria oceny czytania obejmowały: poprawność, płynność, tempo, intonację oraz wyrazistość.

 Laureatami konkursu zostali:

 *w kategorii klas drugich

 I m. Mikołajczyk Natalia (klasa 2a)

II m. Gajewski Stanisław (klasa 2a)

III m. Łodygowski Dawid (klasa 2b)

 *w kategorii klas trzecich

 I m. Bajerski Jakub (klasa 3b)

 II m. Pawlak Lena (klasa 3c)

 III m. Bączkiewicz Aleksander (klasa 3a)

       Uroczyste ogłoszenie wyników  oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się po zakończonym  konkursie. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki:

Katarzyna Simińska, Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek