25  kwietnia 2024 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w bibliotece szkolnej odbyła się jedenasta edycja Konkursu Pięknego Czytania pod hasłem “Czytam, bo lubię i tym się chlubię!” przeznaczonego dla uczniów klas V –VI i VII – VIII.
Celem konkursu była popularyzacja książek i czytelnictwa,  nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego, wdrażanie do staranności przekazu językowego, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy konkursu prezentowali przygotowany przez organizatorów tekst. Dla uczniów klas V – VI był to fragment książki Rafała Kosika pt. „Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Natomiast starsi uczniowie prezentowali fragment utworu  A. de Saint – Exupery’ego pt. „Mały Książę”. Uczestnicy konkursu mieli 5 minut na zapoznanie się z tekstem. Po upływie wyznaczonego czasu, teksty zostały zebrane. Następnie uczniowie prezentowali się przed komisją, zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością. Ocenie podlegały: poprawność artykulacyjna, technika czytania oraz interpretacja tekstu (modulacja głosu, uwzględnianie znaków interpunkcyjnych, nastrój tekstu itp.).
Komisja w składzie: p. Agnieszka Matkowska, p. Aleksandra Kozińska, p. Zofia Polaszek wyłoniła mistrzów i wicemistrzów pięknego czytania w dwóch kategoriach.
Wśród klas V – VI Mistrzem pięknego czytania został Stanisław Gajewski z klasy V a, natomiast Wicemistrzami – Bartosz Bączek z klasy VI a i Antoni Mikołajczak z klasy VI c. Wyróżnieni zostali: Zofia Urbańska z klasy V b i Piotr Zeszut z kasy VI b.
W kategorii klas VII – VIII  – Mistrzem pięknego czytania okazał się Mateusz Adamski z klasy VIII a, a Wicemistrzami Weronika Waszak z klasy VII a i Maria Ilecka z klasy VII b. Wyróżnienie zdobył Wiktor Waszak z klasy VII c.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i KDBS w Osięcinach.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy umiejętności pięknego czytania i oczarowania komisji. Jednocześnie życzymy czerpania wielu przyjemności płynących z czytania książek.

Organizatorzy:

Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek
Ewa Staniszewska