22 kwietnia,  w ramach realizacji  całorocznego projektu „Mały przyrodnik” oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi, grupy 5 latków wybrały się na  spotkanie z „przyjaciółmi lasu”.  Żabki i Smerfy zostały miło powitane  w lesie  przez Pana leśniczego Marcina Dojlitko, Pana podleśniczego Daniela Kardasza oraz Pana myśliwego  Marka Okuniewskiego. Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom znaczenia ochrony przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Utrwaliły nazwy  niektórych gatunków drzew i zwierząt zamieszkujących nasz las. Dowiedziały się, jak mogą pomóc lasom, aby uniknąć zagrożeń pożarowych. Zwiedziły także siedzibę koła łowieckiego „Rogacz”. Pogoda dopisała, więc  włączyliśmy się do akcji „Sprzątania świata”. Pełni wrażeń,  w dobrym humorze powróciliśmy do przedszkola.
Dziękujemy Panom leśniczym i Panu myśliwemu za poświęcony czas, drobne pamiątki i słodkości.