16 września 2022 r. klasa 3a włączyła się w Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata. Akcja miała na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiany nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii, że „Wszystkie śmieci są nasze” uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, przypomnieli sobie zasady segregowania odpadów oraz wykonali plakaty zachęcające do dbania o naszą planetę Ziemię. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko. Każdego dnia mamy wpływ na to jak wygląda nasza planeta.  Dbajmy o nią najlepiej jak potrafimy!

 Agnieszka Domańska