W czerwcu uczniowie naszej szkoły kilka razy odwiedzili Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym. Jednak tym razem nie zwiedzali tego wyjątkowego obiektu. Ich wizyta była związana z jednym z działań w ramach innowacji pedagogicznej: “Pomagając innym, pomagasz również sobie”- wolontariat dla regionu. W  obrębie tego obszaru wolontariusze i członkowie koła bibliotecznego brali udział w porządkowaniu zbiorów oraz terenu należącego do muzeum.  Głównym celem tego przedsięwzięcia było wspieranie lokalnych inicjatyw mających przybliżyć historię naszego regionu, wspomaganie rozwoju kulturalnego, kultywowanie tradycji i obrzędów naszej „małej ojczyzny”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych działaniach, ponieważ dzięki temu poznali sposób funkcjonowania i organizację tego wyjątkowego miejsca. Mieli również ogromną satysfakcję z wkładu wniesionego w polepszenie ogólnego wizerunku tego obiektu.  Uczestnicy innowacji ponadto, z własnej inicjatywy, porządkowali miejsca związane z historią regionu w naszej gminie.

Agnieszka Waloszek
Irena Zakrzewska