10 marca 2022r. uczniowie klas VIII odwiedzili Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku. To świetna okazja, by poznać szkołę,  kierunki kształcenia, warunki nauki i zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Ósmoklasiści pod opieką nauczycieli: ks. Michała Laskowskiego,  p. Agnieszki Matkowskiej, p. Marianny Nowak, p. Barbary Rosińskiej zwiedzili warsztaty szkolne oraz budynek szkoły.

Pierwszym punktem wycieczki były warsztaty szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne, w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności usługowej i produkcyjnej. Młodzież zwiedziła działy mechaniczne mi.in. pracownię elektryczną. Następnie udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie po serdecznym powitaniu obejrzeliśmy film promujący szkołę. Gospodarze zaprezentowali ofertę edukacyjną ZSS, pochwalili się sukcesami oraz rozdali uczniom materiały informacyjne o prezentowanych kierunkach.  Wysłuchaliśmy także koncertu w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego. Wizyta była okazją do poznania społeczności szkoły, warunków lokalowych, wyposażenia pracowni.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku  za serdeczne przyjęcie. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza wycieczka pomoże ósmoklasistom dokonać właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.

Ks. Michał Laskowski,
Agnieszka Matkowska,
Barbara Rosińska