Jak każdego roku, zanim nasi ósmoklasiści podejmą decyzję,  gdzie będą kontynuować naukę po skończeniu szkoły podstawowej, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami okolicznych szkół średnich.

     2 marca 2022r. uczniowie klas VIII, pod opieką nauczycieli: p. Beaty Gawrońskiej, p. Agnieszki Matkowskiej, p. Barbary Rosińskiej, p. Agnieszki Waloszek  złożyli wizytę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.  To świetna okazja do spotkania z  dyrektorem szkoły, nauczycielami, uczniami. Poznania atmosfery panującej w placówce. Zdobycia informacji o kierunkach kształcenia, warunkach nauki, zasadach rekrutacji.

    Na początku powitała nas pedagog szkolna po czym odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły.  Gospodarze opowiedzieli nam o swojej szkole, pochwalili się swoimi sukcesami.   Następnie, uczniowie zostali podzieleni na małe grupy i w asyście nauczycieli i uczniów tejże szkoły  zwiedzali placówkę. Poznali warunki lokalowe, wyposażenie pracowni, warsztatów. Na placu manewrowym, chętni uczniowie, mogli spróbować swoich sił jako kierowcy.

     Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Agnieszka Matkowska, Barbara Rosińska