21 marca, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, obchodzony jest Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest promocja czytania, pisania i nauczania poezji na całym świecie. Główne obchody mają miejsce w Paryżu, ale i w naszej szkole pojawiła się inicjatywa uhonorowania tego święta.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wystawę okolicznościową zachęcającą  uczniów do czytania oraz korzystania ze zbiorów. Rok 2022 poświęcony jest Marii Konopnickiej, dlatego pojawiły się „Najpiękniejsze wiersze”tej poetki oraz  Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Ewy Szelburg-Zarembiny, a także mnóstwo zagadek związanych z  wiosną i poezją dziecięcą. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i koncentracją słuchały czytanych utworów, a także aktywnie uczestniczyły w rozmowach dotyczących ich treści.Z uczniami klas 2c,2a i 1boraz chętnymi dziećmi po lekcjach, odbyły się zajęcia biblioteczne pod hasłem „Wiosną poezja rozkwita”. Uczestnicy  wysłuchali utworów Marii Konopnickiej „ pt. „Powitanie wiosny “, „Nasze kwiaty”, „ Bocian”. Ponadto zabawili się w poetów. Uzupełniali wiersze Jana Brzechwy pt. „Żuk” i „Przyjście wiosny” słowami, które ,,poszły poszukać wiosny”. Oprócz czytania wierszy znakomitych poetów, uczniowie prezentowali własne interpretacje tychże utworów.Finałem spotkania było zaprezentowanie przez uczniów wiosennych kapeluszy. Inspiracją do ich  ozdobienia stały się wiersze,  które  dzieci poznały na lekcjach z wychowawczyniami. Było zabawnie, poetycko i wiosennie.

Na zakończenie  nagrodziliśmy występujących gromkimi brawami, a w podziękowaniu na naszych artystów czekała również niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku.

Biblioteka szkolna