W ramach działań profilaktycznych odejścia od nadużywania tabletów, smartfonów a propagowania poprawnych form spędzania czasu wolnego w dniach 7- 9 grudnia 2022 r. w wszystkich grupach przedszkolnych zorganizowane zostały warsztaty kreatywne z rodzicami. Dzięki wsparciu GOPS otrzymaliśmy materiały kreatywne do ich realizacji. Działania te miały na celu budowanie postaw tolerancji i asertywności oraz kultywowanie tradycji związanych z samodzielnym wykonywaniem ozdób świątecznych. Kolejnym założeniem było budowanie więzi rodzinnych, współdziałanie w grupie a także kształtowanie zasad bezpieczeństwa i empatii wobec innych. Dzieci wraz z rodzicami wykonały ozdoby świąteczne, które zostały umieszczone na choince na rynku głównym w Osięcinach.