Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, odkrywanie i rozwijanie talentów przez młodych twórców, wyrażenia własnych uczuć za pomocą różnorodnych środków plastycznych. Dzieci z grup sześciolatków „Sówek” „Jeżyków” z chęcią i dużym zaangażowaniem wykonały kolorowe prace przedstawiające ulubionego bohatera książkowego. Komisja konkursowa oceni, nagrodzi i wyróżni najciekawsze rysunki. Zatem czekamy na wyniki.