“Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna.
pytajmy, co my możemy dla niej uczynić”

John Fitzgerald Kenedy


O Polsce i patriotyzmie Polaków pięknie mówić można również rymem, recytując wiersze o ojczyźnie. Młodzi ludzie mogą okazywać w ten sposób miłość do swojego kraju. Właśnie taką okazją do zaprezentowania rodzimej poezji – ukazującej często w metaforyczny sposób naszą ojczyznę – stał się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. 19 listopada 2021r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach odbyła się już VIII edycja tego konkursu, w którym wzięło udział siedemnaścioro uczestników klas 4-8 ze szkół w: Dębołęce, Morzycach, Pocierzynie i Osięcinach. Celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie literatury o tematyce patriotycznej, kształtowanie poczucia wspólnoty narodowej, a także rozbudzanie inwencji twórczej wśród uczniów.
Recytatorów oceniało jury w składzie: p. Wanda Głowacka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowcach, p. Ewa Chrząszcz – Raniszewska – poetka, malarka, p. Sławomira Piernik – bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach.
Uczniowie recytowali utwory zarówno wielkich polskich poetów oraz regionalnych twórców m. in. A. Mickiewicza, Wł. Broniewskiego, W. Szymborskiej, Fr. Becińskiego.

W kategorii klas czwartych przyznano nagrody:

I miejsce – Antoni Mikołajczak – Osięciny
II miejsce – Bartosz Bączek – Osięciny
III miejsce – Julia Małecka – Pocierzyn

W kategorii klas piątych i szóstych laureatami zostali:

I miejsce – Wojciech Makowski – Pocierzyn
II miejsce Oliwia Wiśniewska – Pocierzyn
III miejsce – Sandra Kobierska – Dębołęka

W kategorii klas siódmych i ósmych najlepiej zaprezentowali się:

I miejsce – Natalia Józefiak – Dębołęka
II miejsce – Oskar Olczak – Osięciny
Aleksandra Krawczak – Dębołęka
Wyróżnienie – Nadia Jędrzejczak – Osięciny

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Gratulujemy laureatom i ich opiekunom pięknych i wzruszających prezentacji.
Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego za ufundowanie nagród, p. Małgorzacie Hejman za przygotowanie pięknej dekoracji oraz p. Tomaszowi Cybulskiemu i jego uczennicy z klasy Va – Martynie Trawińskiej za oprawę muzyczną.
Konkurs przygotowały – p. Zofia Polaszek, p. Anna Jezierska, p. Irena Zakrzewska, p. Ewa Staniszewska.